payrolloverheid.com

Payroll overheid

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll en onze unieke (payroll) dienstverleningsvariant voor en binnen de overheid in Nederland.

Misschien wilde u in het verleden namens de overheid bepaalde medewerkers binnen uw organisatie geheel of gedeeltelijk bij een payrollbedrijf onderbrengen? Dan was u bij ‘Payroll Overheid’ toentertijd al aan het juiste adres. Om u namelijk hierbij te helpen. Gaven wij u op deze website informatie over de traditionele payroll dienstverlening voor en binnen de overheid in Nederland. Helaas vanaf 2016 is het niet meer toegestaan om deze traditionele payroll dienstverlening binnen de overheid te gebruiken.

Unieke payroll dienstverleningsvariant voor de overheid

Om u als werkgever binnen de overheid echter toch van dienst te kunnen blijven zijn. Hebben wij in 2018 een speciale (payroll) dienstverleningsvariant voor en binnen de overheid in Nederland ontwikkeld. Hieronder geven wij beknopte informatie en uitleg over deze unieke dienstverleningsvariant voor de overheid in Nederland.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van onderstaande informatie over onze unieke payroll dienstverleningsvariant voor de overheid toch nog verdere vragen en/of wilt u meer informatie hierover ontvangen? Vraagt u dan een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte over onze speciale payroll dienstverleningsvariant voor de overheid bij ons aan! Graag informeren wij u dan namelijk verder over alle mogelijkheden en voordelen van deze payroll dienstverleningsvariant voor uw overheidsorganisatie, medewerkers, CAO-rijksoverheid en de bijbehorende tarieven hiervan in Nederland.

Vraag een offerte voor de overheid aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Waarom geen traditionele payroll dienstverlening meer binnen de Nederlandse overheid.

Wet- en regelgeving in 2014 en 2015 heeft tot een circulaire afbouw en verbod van de inhuurvorm payroll bij de sector Rijksoverheid geleid.

Redenen afbouw payroll binnen de overheid

Om flexibele en vaste arbeid beter met elkaar in balans te brengen. Heeft de overheid toen maatregelen genomen om de externe inhuur van personeel te reduceren en voor payroll uiteindelijk te verbieden. Dit had tot gevolg dat (tijdelijk) werk vaker door eigen personeel moest worden verricht. Daarnaast nam de noodzaak tot het inhuren van extern personeel door verschuiving van personele naar financiële taakstellingen ook af.

Deze bovengenoemde reden heeft in 2015 tot een overeenstemming tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Wonen en Rijksdienst geleid. En hield in dat binnen de rijksdienst de inhuurvorm ‘payroll’ geleidelijk doch volledig zou worden afgebouwd.

De afbouw van payroll heeft binnen de rijksdienst hierdoor in deze jaren beheerst plaatsgevonden. De departementen en rijksdiensten die in 2015 namelijk nog payroll als inhuurvorm inzetten. Mochten i.v.m. continuïteitsproblemen om deze redenen hun lopende afspraken met payrollbedrijven en payrollmedewerkers tijdelijk nog wel even voortzetten.

Definitieve afbouw payroll

Een eerste stap naar de definitieve afbouw van payroll binnen de rijksdienst was echter in de aanbesteding Inhuur Flexibele Arbeidskrachten Rijk (IFAR) 2014 terug te zien. Om de afbouw van payroll voor de deelnemende departementen en rijksdiensten namelijk zonder problemen te laten verlopen. Was in de aanbesteding IFAR 2014 bepaald, dat er nog maar één keer raamovereenkomsten voor payroll mochten worden afgesloten.

Na het afsluiten van de IFAR 2014 raamovereenkomsten voor payroll, met een beoogde ingangsdatum van 1 mei 2014 en een looptijd van een jaar. Mochten eventueel met maximaal nog een jaar door de departementen en rijksdiensten worden verlengd. Ze mocht echter vanaf toen geen nieuwe raamovereenkomsten voor payroll meer afsluiten.

De deelnemende departementen en rijksdiensten bij de overheid dienden dus hierdoor vóór 1 mei 2015. Of in het geval voor een verlenging vóór 1 mei 2016, hun payrollcontracten volledig te hebben afgebouwd. Tenzij er reeds een bestaande raamovereenkomst voor payroll, zonder gebruik te maken van de optie tot verlenging, langer doorliep.

Dit betekent dus dat personeel dat door middel van payroll werd verloond. Uiterlijk tot de hierboven genoemde data binnen de rijksoverheid voor het laatst werkzaamheden mochten verricht. Ondanks dat de inzet van payrollkrachten een uitstekende manier was om incidentele en langdurige onderbezetting bij de Rijksoverheid op te vangen. Is het dus sindsdien helaas binnen de Rijksoverheid vanaf die tijd verboden om voor nieuw of bestaand personeel van traditionele payroll gebruik te maken.

Vraag een offerte voor de overheid aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Onze dienstverleningsvariant binnen en voor de overheid?

U wilt zich richten op het werven en selecteren van goede en vakbekwame medewerkers voor uw overheidsorganisatie. Als geen ander weet u iedere keer weer, ondanks het tekort aan bekwame medewerkers in Nederland, de juiste persoon voor uw openstaande functie te vinden. Maar vervolgens wilt u zich geen zorgen over alle administratieve zaken en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s maken. Dan is onze speciale payroll dienstverleningsvariant voor u als werkgever binnen de overheid een zeer aantrekkelijke oplossing.

Bij onze unieke payroll dienstverleningsvariant nemen wij uw medewerkers niet juridisch in dienst maar wel al uw administratieve lasten en werkgeversrisico’s omtrent uw medewerkers uit handen. Dit zodat u en uw medewerkers zich nog steeds op het dienen van de Nederlandse staatsburgers kunnen richten! Het enige verschil tussen onze payroll dienstverleningsvariant en traditionele payroll is dus dat uw medewerkers bij ons nog steeds gewoon op papier bij bij de overheid in dienst zijn.

Wat doet u bij ons nog zelf?

Ook bij onze payroll dienstverleningsvariant werft en selecteert u nog steeds zelf uw medewerkers. En zorgt voor vervanging als iemand ziek of op vakantie is. Daarnaast verzorgt u ook nog steeds zelf de planning (roosters e.d.). Onderhoudt u het dagelijks contact met uw medewerkers en bewaakt u ook nog steeds de kwaliteit en het functioneren van uw medewerkers op de werkvloer. Kortom, ook bij onze payroll dienstverleningsvariant blijft u dus nog steeds gewoon ‘de baas’ voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw overheidsorganisatie.

Verschillen met traditionele payroll?

Uw medewerkers blijven bij onze payroll dienstverleningsvariant dus gewoon juridisch bij de overheid in dienst (grootste verschil met traditionele payroll). Maar wij worden door u echter gemachtigd om alle afdrachten op uw aansluitnummers voor uw medewerkers te verrichten. Hierdoor bent u dus nog steeds van alle administratieve rompslomp verlost.

Daarnaast betaalt u bij onze payroll dienstverleningsvariant ook alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren van uw medewerkers (ziekte is nog steeds geen factuur!). U loopt dus indirect ook nog steeds geen arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s met onze payroll dienstverleningsvariant. Omdat er voor uw medewerkers met onze payroll dienstverleningsvariant echt helemaal niets veranderd. Zij behouden namelijk hun bestaande arbeidscontracten en blijven ook gewoon bij het ADP pensioenfonds aangesloten.

Is dit dan ook voor veel werkgevers en/of klanten binnen de Nederlandse overheid sinds 2019 de belangrijkste reden om van onze unieke payroll dienstverleningsvariant voor hun werknemers gebruik te maken.

Laat ‘Payroll Overheid’ u ook verder helpen en vraag een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte over onze unieke payroll dienstverleningsvariant binnen de overheid bij ons aan!

Waarom onze payroll dienstverleningsvariant wel binnen de overheid kan.

Net zoals bij traditionele payroll is onze payroll dienstverleningsvariant ook een uitstekende manier om incidentele en langdurige onderbezetting op te vangen. Want de inzet van tijdelijke medewerkers brengt nog steeds veel werk en risico’s voor de overheid met zich mee. Omdat de traditionele payroll dienstverlening sinds 2016 niet meer mag. Is onze speciale payroll dienstverleningsvariant voor de Nederlandse overheid nu de oplossing!.

Bij onze unieke payroll dienstverleningsvariant nemen wij uw medewerkers niet juridisch in dienst (struikelblok) maar wel al uw administratieve lasten en werkgeversrisico’s omtrent uw medewerkers uit handen. U beschikt ook nu bij ons nog steeds, zonder allerlei financiële werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag, over extra capaciteit.

Ook bij onze payroll dienstverleningsvariant schakelt u ons namelijk pas in nadat u een geschikte kandidaat heeft gevonden. Op dat moment nemen wij net zoals bij traditionele payroll alle administratieve zaken en werkgeversrisico’s van u over.

Wij zorgen namelijk ook voor het gehele traject van arbeidscontracten opstellen tot verzuimbegeleiding, van salarisbetalingen tot facturatie. En van afdrachten van premies en loonbelasting tot de vlekkeloze verwerking van alle personele, wettelijke en CAO-wijzigingen binnen de overheid.

Wij van ‘Payroll Overheid’ hebben ons met onze unieke payroll dienstverleningsvariant binnen de overheid verder gespecialiseerd. Hierdoor hebben uw medewerkers bij onze speciale payroll dienstverleningsvariant niet alleen dezelfde arbeidsvoorwaarden. Maar ook hun bestaande arbeidscontract en pensioen. Hierdoor blijft het voor u binnen de overheid met onze speciale payroll dienstverleningsvariant dan nog steeds mogelijk om het beste medewerkers op de arbeidsmarkt aan uw overheidsorganisatie te binden en behouden!

Vraag een offerte voor de overheid aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Wat kost onze payroll dienstverleningsvariant?

Onze payroll dienstverleningsvariant voor de overheid is ook uit een aantal onderdelen opgebouwd. Wanneer u namens de overheid medewerkers in dienst neemt. Maakt de overheid deze kosten ook. Hierbij moet u echter wel met verschillende partijen rekening houden. U besteedt bijvoorbeeld uw salarisadministratie aan een loonadministratiekantoor of accountant uit. En heeft een arbodienstcontract en ziekteverzuimverzekering bij een verzekeraar afgesloten. U betaalt deze diensten allemaal apart en krijgt er door iedere nieuwe dienst en/of product weer extra administratief werk bij.

Verschillen eigen kostprijs en personeelskosten

De grootste verschillen met uw eigen personeelskosten en kostprijs zijn echter dat afdrachten door u op verschillende momenten dienen te worden betaald. En u niet vooraf uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend.

De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat een medewerker binnen de overheid in Nederland exact per uur kost.

Vaste all-in tarieven

Omdat wij van ‘Payroll Overheid’ bij onze payroll dienstverleningsvariant, net zoals bij traditionele payroll, met vaste all-in tarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken. En u bij ons alles aan 1 partij uitbesteedt. Heeft u bij onze payroll dienstverleningsvariant op voorhand ook uw personeelskosten en kostprijs continu 24/7 inzichtelijk. En heeft u hierdoor bij onze payroll dienstverleningsvariant nog steeds de duidelijkheid die u bij payroll gewend was. Daarnaast bent u met onze payroll dienstverleningsvariant ook in veel gevallen goedkoper uit. U bespaart namelijk op uw eigen indirecte personeelskosten.

De volgende personeelskosten zijn o.a. bij onze tarieven inbegrepen. Brutoloon en werknemerspremies, werkgeverspremies, pensioen, afdrachten premies en loonbelastingen, reservering vakantie uren/dagen, reservering vakantiegeld, ziekterisico’s, salarisadministratie, arbodienst en contractbeheer.

Onze payroll dienstverleningsvariant tarieven

Wij van ‘Payroll Overheid’ berekenen onze tarieven altijd op basis van het bruto ‘exclusief’ uurloon. Dus exclusief reserveringen vakantiegeld en dagen (idem CAO of WML) van een medewerker binnen de overheid. Dit bruto ‘exclusief uurloon’ vermenigvuldigt u met onze zogenaamde omrekenfactor. Dit is bij traditionele payroll, uitzenden en detachering ook gebruikelijk.

De hoogte van de omrekeningsfactor bij onze payroll dienstverleningsvariant wordt, net zoals bij traditionele payroll, mede
door de CAO-rijksoverheid (dus geen payroll!!), arbeidsovereenkomst en ziekterisico’s bepaald.

U weet bij onze payroll dienstverleningsvariant dus nog steeds van te voren wat een medewerker binnen de overheid per gewerkt uur kost. Dit komt omdat u bij onze payroll dienstverleningsvariant ook alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren van uw medewerkers betaalt. Bij ziekte,
verlof of vakantie van een medewerker heeft u bij onze payroll dienstverleningsvariant, net zoals bij traditionele payroll, dus ook geen personeelskosten!!

Werkt u tenslotte nog steeds met uitzendkrachten en/of gedetacheerden? Dan bent u sowieso met onze unieke payroll dienstverleningsvariant 10-20% goedkoper uit! Hierdoor kunnen de tariefverschillen tot wel enkele euro’s per uur oplopen. Indien u zelf uw medewerkers werft en selecteert. En met behulp van onze unieke payroll dienstverleningsvariant voor de overheid in dienst neemt.

Over Payroll Overheid

Wij van ‘Payroll Overheid’ bieden met onze speciale payroll dienstverleningsvariant iedere werkgever binnen de Nederlandse overheid een passende HR oplossing tegen een scherp tarief.

Vraag daarom nu een gratis adviesgesprek of offerte met betrekking tot onze unieke payroll dienstverleningsvariant voor de overheid in Nederland bij ons aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie over onze payroll dienstverleningsvariant voor u, uw overheidsorganisatie en medewerkers binnen de Nederlandse Rijksoverheid binnen 24 uur!

Vraag een offerte voor de overheid aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven binnen de Nederlandse overheid

Misschien dat enkele van de volgende payrollbedrijven naast ons van ‘Payroll Overheid’ u ook een variant op de traditionele payroll dienstverlening kunnen aanbieden. Enkele van hen boden immers in het verleden ook traditionele payroll binnen en voor de overheid in Nederland aan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Voordelen van onze speciale payroll dienstverleningsvariant voor de overheid

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) waren ook de volgende voordelen voor werkgevers bij de overheid doorslaggevend om van onze payroll dienstverleningsvariant binnen de overheid gebruik te maken.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk

U weet, net zoals bij traditionele payroll, vooraf wat uw personele kosten (payrollkosten) met onze payroll dienstverleningsvariant zullen zijn. Zodat u in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt bij ons namelijk ook een vast tarief per gewerkt uur van uw medewerkers en ontvangt hiervan van ons ook periodiek één factuur. Zo heeft u, net zoals bij payroll, op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van ons bij onze payroll dienstverleningsvariant.

Lagere personeelskosten

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij van 'Payroll Overheid' uw personeels- en salarisadministratie van uw overheidsorganisatie met onze payroll dienstverleningsvariant voor scherpe tarieven doen. In veel gevallen betekent dit dat u zelfs met onze payroll dienstverleningsvariant goedkoper uit bent. Dan wanneer u uw personeels- en salarisadministratie omtrent uw medewerkers zelf zou doen. U bespaart namelijk bij onze payroll dienstverleningsvariant aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien bent u met onze payroll dienstverleningsvariant veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau binnen de overheid samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van onze speciale payroll dienstverleningsvariant gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

Minder administratie

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u wel. Maar heeft er geen omkijken meer na met onze payroll dienstverleningsvariant. Dit betekent dat u dus bij onze payroll dienstverleningsvariant uw arbodienst en ziekengeldverzekering nog steeds kunt opzeggen. U heeft daarnaast ook niets meer met de stijgende indirecte werkgeverslasten te maken. U heeft deze namelijk bij onze payroll dienstverleningsvariant niet!

Geen werkgeversrisico's meer

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u en staan bij u op papier op de loonlijst. Doordat u echter bij onze payroll dienstverleningsvariant ook alleen voor de daadwerkelijke gewerkte uren betaalt. Betekent dit dat wij bij onze payroll dienstverleningsvariant, net zoals bij payroll, volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers zijn. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte

Doordat u bij onze payroll dienstverleningsvariant ook alleen voor de daadwerkelijke gewerkte uren betaalt. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen met onze payroll dienstverleningsvariant niet meer heeft.

U bleef de baas binnen uw overheidsorganisatie

In de praktijk blijft u, net zoals bij traditionele payroll, voor uw medewerkers nog steeds 'de baas' binnen uw overheidsorganisatie. Dit betekent dat wij slechts als externe afdeling P&O en salarisadministratie fungeren. U blijft met onze payroll dienstverleningsvariant namelijk ook nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw overheidsorganisatie verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren! Voor uw medewerkers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met onze payroll dienstverleningsvariant binnen de overheid verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant betaalt u vaak voor iedere minuut advies! Daarnaast wordt door ons o.a. ook het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw medewerkers bij onze unieke payroll dienstverleningsvariant geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons van 'Payroll Overheid' bij onze speciale payroll dienstverleningsvariant ook gedacht. Na dit alles gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer over wat onze payroll dienstverleningsvariant voor u, uw medewerkers en overheidsorganisatie in Nederland kan betekenen weten? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte over onze unieke payroll dienstverleningsvariant voor de Nederlandse overheid bij ons aan!