payrolloverheid.com

Payroll overheid

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll voor en binnen de overheid in Nederland.

Misschien wilde u in het verleden namens de overheid bepaalde medewerkers binnen uw organisatie geheel of gedeeltelijk bij een payrollbedrijf onderbrengen? Dan was u bij payroll overheid toentertijd aan het juiste adres. Om u namelijk hierbij te helpen, gaven wij u op deze website onderstaand beknopte informatie over de dienstverlening payroll voor en binnen de overheid in Nederland. Helaas vanaf 2016 is het niet meer toegestaan om payroll als dienstverlening bij en binnen de overheid te gebruiken.

Heeft u echter na het lezen van onderstaande payroll informatie toch nog verdere vragen en/of wilt u toch meer payroll informatie van ons ontvangen? Vraagt u dan alsnog bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan! Graag informeren wij u dan namelijk verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll in andere branches en sectoren, dan de overheid, in Nederland met bijbehorende payrolltarieven.

Vraag een payrollofferte voor de overheid aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

U wilt zich richten op het werven en selecteren van goede en vakbekwame medewerkers voor uw overheidsinstelling. Als geen ander weet u iedere keer weer, ondanks het tekort aan bekwame medewerkers in Nederland, de juiste persoon voor uw openstaande functie te vinden. Maar vervolgens wilt u zich geen zorgen over alle zaken, die aan het formeel juridisch werkgever verbonden zijn, maken. Dan is payroll voor u een zeer aantrekkelijke oplossing. Bij payroll neemt een payrollbedrijf u alle administratieve lasten en werkgeversrisico’s omtrent uw medewerkers uit handen. Dit zodat u en uw personeel zich weer op het dienen van de Nederlandse staatsburgers kunnen richten!

Lees hier onder waarom payroll bij de overheid helaas sinds 2016 niet meer is toegestaan!

Vraag een payrollofferte voor de overheid aan en ontvang deze binnen 24 uur!

KLik hier

Waarom geen payroll meer bij en binnen de overheid in Nederland

Wet- en regelgeving in 2014 en 2015 heeft tot een circulaire afbouw en verbod van de inhuurvorm payroll bij de sector Rijksoverheid geleid.

Om flexibele en vaste arbeid beter met elkaar in balans te brengen, heeft de overheid toen maatregelen genomen om de externe inhuur van personeel te reduceren en voor payroll uiteindelijk te verbieden. Dit had tot gevolg dat (tijdelijk) werk vaker door eigen personeel moest worden verricht. Daarnaast nam de noodzaak tot het inhuren van extern personeel door verschuiving van personele taakstellingen naar financiële taakstellingen ook al wel af.

Deze bovengenoemde reden heeft in 2015 tot een overeenstemming tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Wonen en Rijksdienst geleid en hield in dat binnen de rijksdienst de inhuurvorm “payroll” geleidelijk doch volledig zou worden afgebouwd.

De afbouw van payroll heeft binnen de rijksdienst hierdoor in deze jaren beheerst plaatsgevonden. De departementen en rijksdiensten die in 2015 namelijk nog payroll als inhuurvorm inzetten, mochten i.v.m. continuïteitsproblemen, voorkomen van niet uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden en verlies van waardevolle kennis, om deze redenen hun lopende afspraken met payrollbedrijven en payrollmedewerkers tijdelijk nog wel even voortzetten.

Een eerste stap naar de definitieve afbouw van payroll binnen de rijksdienst was echter in de aanbesteding Inhuur Flexibele Arbeidskrachten Rijk (IFAR) 2014 terug te zien. Om de afbouw van payroll voor de deelnemende departementen en rijksdiensten namelijk zonder problemen te laten verlopen, was in de aanbesteding IFAR 2014 bepaald, dat er nog maar één keer raamovereenkomsten voor payroll mochten worden afgesloten.

Na het afsluiten van de IFAR 2014 raamovereenkomsten voor payroll, met een beoogde ingangsdatum van 1 mei 2014 en een looptijd van een jaar, mochten eventueel met maximaal nog een jaar door de departementen en rijksdiensten worden verlengd. Ze mocht echter vanaf toen geen nieuwe raamovereenkomsten voor payroll meer afsluiten.

De deelnemende departementen en rijksdiensten bij de overheid dienden dus hierdoor vóór 1 mei 2015, of in het geval voor een verlenging vóór 1 mei 2016, hun payrollcontracten volledig te hebben afgebouwd. Tenzij er reeds een bestaande raamovereenkomst voor payroll, zonder gebruik te maken van de optie tot verlenging, langer doorliep.

Dit betekent dus dat personeel dat door middel van payroll werd verloond, uiterlijk tot de hierboven genoemde data binnen de rijksoverheid voor het laatst werkzaamheden mochten verricht. Ondanks dat de inzet van payrollkrachten geschikt en een uitstekende manier is/was om incidentele en langdurige onderbezetting bij de Rijksoverheid op te vangen, is het dus helaas binnen de Rijksoverheid vanaf die tijd verboden om nieuw of bestaand personeel bij een payrollbedrijf te payrollen.

Over payroll overheid

Wij van payroll overheid konden in het verleden elke overheidsinstelling een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vroeg u toentertijd namens de overheid een gratis payroll adviesgesprek of payrollofferte bij ons aan dan ontving u deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over payroll voor en binnen een overheidsinstelling en uw ambtenaren en overige medewerkers bij deze overheidsinstelling binnen de Nederlandse Rijksoverheid!

Payrollbedrijven voor de overheid

Enkele van de volgende payrollbedrijven boden naast payroll overheid ook hun payrolldiensten o.a. bij en binnen de Rijksoverheid aan. Sommige zoals Driessen Payroll waren net als ons in payroll voor en binnen overheidsinstellingen gespecialiseerd.

Persoonality Payrolling, , Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Vraag een payrollofferte voor de overheid aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voordelen van payroll voor de overheid

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) waren ook de volgende payroll voordelen voor de overheid doorslaggevend om in het verleden van payroll gebruik te maken.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll

Een overheidsinstelling wist vooraf wat haar personele kosten met payroll waren, zodat zij hier in haar personeelskostenberekeningen en budgettering rekening mee kon houden. De overheidsinstelling betaalde namelijk een vast payrolltarief over de daadwerkelijk gewerkte uren van haar payrollmedewerkers en ontving hiervan periodiek één factuur. Zo had deze overheidsinstelling als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 online een zeer nauwkeurige inzage met payroll in haar totale salaris- en personeelskosten van haar medewerkers.

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten deed payroll overheid de personeels- en salarisadministratie van een overheidsinstelling met payroll voor scherpe payrolltarieven. In veel gevallen was deze overheidsinstelling zelfs met payroll goedkoper uit dan wanneer zij haar medewerkers en/of ambtenaren zelf in dienst zou hebben gehad. De overheidsinstelling bespaarde namelijk met payroll aanzienlijk op de kosten van haar eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien was deze overheidsinstelling bij payroll overheid veel goedkoper uit dan wanneer zij met een uitzendbureau samenwerkte. Hierbij waren de verschillen, indien zij in plaats van uitzenden van payroll gebruikmaakte, soms wel enkele euro's per uur!

Minder administratie met payroll

Alle administratieve handelingen waren bij payroll dus voor rekening van het payrollbedrijf. U moet hierbij denken aan de loonbetalingen, het beantwoorden van vragen, contracten opstellen/verlengen, ziekmeldingen, begeleiding bij ziekte en bijhouden van veranderende CAO, wet- en regelgeving. Kortom, met payroll had u als verantwoordelijke weer tijd voor belangrijkere zaken binnen uw overheidsinstelling.

Geen werkgeversrisico's meer met payroll

De huidige en/of nieuw geworven medewerkers en/of ambtenaren werkten bij payroll exclusief voor de overheid, maar stonden bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= vertaling uit het Engels van payroll). Het payrollbedrijf was hierdoor in het verleden volledig verantwoordelijk voor al de arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande medewerkers en/of ambtenaren. De overheidsinstelling had bij payroll overheid namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekteverzuim meer met payroll

Omdat de overheidsoverheidsinstelling geen juridisch werkgever van haar (nieuwe) medewerkers en/of ambtenaren bij payroll meer was, had zij als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet.

U bleef de baas binnen uw overheidsinstelling met payroll

In de praktijk bleef u bij payroll voor uw medewerkers en/of ambtenaren nog steeds 'de baas' binnen uw overheidsinstelling. Dit betekende dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeerde. U bleef met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw overheidsinstelling, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw medewerkers en/of ambtenaren betekenden dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll toentertijd veranderde, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, konden terugvallen.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of medewerkers en/of ambtenaren ook te maken hadden, door de aanwezige kennis bij ons hoefde u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast waren door ons o.a. het pensioen en diverse collectieve verzekeringen voor uw medewerkers en/of ambtenaren bij payroll goed geregeld. U ziet aan medewerkers en/of ambtenaren werd door payroll overheid bij payroll toentertijd echt wel gedacht. Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien toch nog meer over wat payroll voor u, uw medewerkers, bedrijf en branche en/of sector in Nederland kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel toch een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte bij ons aan!